Rodo

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administrator danych:
  Administratorem danych osobowych jest ELWOJKAM Wojciech Kamiński,

 tel: +48 609815324, e-mail: elwojkam@wp.pl

 • Cel zbierania danych osobowych:
  Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych i  księgowych.  Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes.
 • Okres przechowywania danych osobowych:
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres od nawiązania współpracy przez okres 5 lat po jej rozwiązaniu.
 • Prawo dostępu do danych osobowych:
  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 • Prawo do usunięcia danych:
  Możecie Państwo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez ELWOJKAM Wojciech Kamiński.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.